Geografi (GEO01‑02)
Kjerneelement

Utforsking og geografiske metodar

Naturgitt og menneskeskapt rom

Berekraftig utvikling og globalisering