Vg3 frisørfaget (FRI03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsprosesser
 • beregne pris på varer og tjenester og vurdere vareforbruk, tidsbruk og lønnsomhet
 • følge gjeldende rutiner og regelverk for helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidsprosesser i frisørfaget
 • følge gjeldende forskrift og regelverk for smittevern og anvende tiltak som fremmer smitteforebygging og hygiene i arbeidsprosessen
 • innhente og anvende produkters innholdsdeklarasjoner og bruksanvisninger, og vurdere produktenes egenskaper og påvirkning på helse og miljø
 • anvende og tilpasse ulike kommunikasjonsformer i samarbeid med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • anvende teori om hår og hodebunnstilstander og vurdere behandling ut fra et etisk perspektiv
 • gjennomføre hodebunnsmassasje og gjøre rede for hensikten og valget av produkter og massasjeteknikk
 • anvende teknikker, produkter og verktøy ut fra kundens ønsker og forutsetning
 • kombinere klippeformer for å oppnå maskuline og feminine former
 • anvende kombinasjoner av klippe- og effileringsteknikker og gjøre rede for valgene ut fra ønsket resultat
 • anvende prinsipper ved klipping av skjegg ut fra ønsker og kundens forutsetninger og gjøre rede for hvordan ulike valg påvirker resultatet
 • utforske og gjøre rede for tradisjonelle og eksperimentelle metoder for å skape ulike former og uttrykk i frisyreform
 • anvende fargeteori og gjøre rede for produkt og teknikk i fargeendringsprosesser
 • anvende strukturendringsteori og gjøre rede for produkt og teknikk i strukturendringsprosesser
 • anvende teori om farging og forming av vipper og bryn i gjennomføring av behandlinger og gjøre rede for valg av produkter, teknikk og estetisk uttrykk
 • anvende slør, løshår og andre rekvisitter for å oppnå ønsket uttrykk
 • anvende arbeidsbeskrivelser, digitale ressurser og andre visuelle hjelpemidler i arbeidsprosesser og presentasjoner
 • utforske moter og trender i et nasjonal og internasjonalt perspektiv og bruke dette som inspirasjon i eget arbeid
 • utvikle og bruke ulike strategier for å møte forventninger fra kunder, og vurdere etiske problemstillinger knyttet til kundens forutsetninger, ulike kulturer og tradisjoner
 • anvende aktuelle markedsføringskanaler og sosiale medier for å markedsføre bedriften, frisørfaget og seg selv som en yrkesutøver
 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger og bruke kildene på en måte som lar seg etterprøve
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering