Vg3 frisørfaget (FRI03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeidsprosesser
 • beregne pris på varer og tjenester og
  vurdere
  vareforbruk, tidsbruk og lønnsomhet
 • følge gjeldende rutiner og regelverk for helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidsprosesser i frisørfaget
 • følge gjeldende forskrift og regelverk for smittevern og
  anvende
  tiltak som fremmer smitteforebygging og hygiene i arbeidsprosessen
 • innhente og
  anvende
  produkters innholdsdeklarasjoner og bruksanvisninger, og
  vurdere
  produktenes egenskaper og påvirkning på helse og miljø
 • anvende
  og tilpasse ulike kommunikasjonsformer i samarbeid med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • anvende
  teori om hår og hodebunnstilstander og
  vurdere
  behandling ut fra et etisk perspektiv
 • gjennomføre
  hodebunnsmassasje og
  gjøre rede for
  hensikten og valget av produkter og massasjeteknikk
 • anvende
  teknikker, produkter og verktøy ut fra kundens ønsker og forutsetning
 • kombinere klippeformer for å oppnå maskuline og feminine former
 • anvende
  kombinasjoner av klippe- og effileringsteknikker og
  gjøre rede for
  valgene ut fra ønsket resultat
 • anvende
  prinsipper ved klipping av skjegg ut fra ønsker og kundens forutsetninger og
  gjøre rede for
  hvordan ulike valg påvirker resultatet
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  tradisjonelle og eksperimentelle metoder for å skape ulike former og uttrykk i frisyreform
 • anvende
  fargeteori og
  gjøre rede for
  produkt og teknikk i fargeendringsprosesser
 • anvende
  strukturendringsteori og
  gjøre rede for
  produkt og teknikk i strukturendringsprosesser
 • anvende
  teori om farging og forming av vipper og bryn i gjennomføring av behandlinger og
  gjøre rede for
  valg av produkter, teknikk og estetisk uttrykk
 • anvende
  slør, løshår og andre rekvisitter for å oppnå ønsket uttrykk
 • anvende
  arbeidsbeskrivelser, digitale ressurser og andre visuelle hjelpemidler i arbeidsprosesser og presentasjoner
 • utforske
  moter og trender i et nasjonal og internasjonalt perspektiv og
  bruke
  dette som inspirasjon i eget arbeid
 • utvikle
  og
  bruke
  ulike strategier for å møte forventninger fra kunder, og
  vurdere
  etiske problemstillinger knyttet til kundens forutsetninger, ulike kulturer og tradisjoner
 • anvende
  aktuelle markedsføringskanaler og sosiale medier for å markedsføre bedriften, frisørfaget og seg selv som en yrkesutøver
 • finne og
  vurdere
  informasjon for å
  analysere
  faglige spørsmål og problemstillinger og
  bruke
  kildene på en måte som lar seg etterprøve
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og
  gjøre rede for
  arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering