Fysisk aktivitet og helse (FAH01‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier