Vg3 energioperatørfaget (EOP03‑03)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling