Teater og bevegelse (DRA01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier