Scenisk dans (DAN02‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier