Videregående opplæring

FagkodeTittel
BUA2005Pedagogisk arbeid
BUA2006Kommunikasjon og samhandling
BUA2007Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag
BUA2008Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag