Vg3 bilskadefaget (BSK03‑02)
Vurderingsordning

Sluttvurdering