Brønn- og borefaget (BRO03‑02)
Kjerneelementer

Tilrigging og transport

Boring

Montering av anlegg

Helse, miljø og sikkerhet