Betongfaget (BET03‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier