Banemontørfaget (BAN03‑02)
Fagrelevans og sentrale verdiar