Latin eller gresk (ASK03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter latin eller gresk 1

  • utvikle og bruke et basisordforråd i arbeid med tekster
  • gjøre rede for et utvalg sitater fra antikken og reflektere over hva de kan fortelle om gresk og romersk tenkesett og kultur
  • gjøre rede for og sammenligne grunnleggende språkelementer i latin eller gresk med moderne språk
  • utforske og presentere hovedtrekk i antikkens historie og sammenligne ulike kilder fra antikken
  • bruke grunnleggende grammatikk til å forstå og utforske enkle tekster
  • drøfte om og hvordan tanker, problemstillinger og kulturuttrykk fra antikkens filosofi, religion eller kunst er relevante i dag
  • delta i enkle samtaler
  • oversette enkle tekster til og fra latin eller gresk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering