Vurdering og eksamen i voksenopplæringen

God praksis for underveisvurdering og sluttvurdering bidrar til økt læringsutbytte for deltakerne i voksenopplæringen.  

Vurderingspraksis

God vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. Vi har laget en temaside med ressurser lærere kan bruke i arbeidet med vurdering. Prinsippene for god vurderingspraksis er de samme for voksne deltakere som for andre elever. 

Temaside om vurdering

Eksamen

Nasjonalt gitte eksamener er de samme for voksne som for andre elever på grunnskolen og i videregående. Eksamensoppgavene skal være utviklet slik at de passer for både voksne og andre elever. 

Mer om eksamen

Vitnemål og kompetansebevis

Skolene fyller ut vitnemål og kompetansebevis for deltakere i voksenopplæringen på samme måte som for andre elever. 

Mer om vitnemål og kompetansebevis