Vurdering og eksamen i voksenopplæringen

God praksis for underveisvurdering og sluttvurdering bidrar til økt læringsutbytte for deltakerne i voksenopplæringen.  

Vurderingspraksis

God vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. Vi har laget en temaside med ressurser lærere kan bruke i arbeidet med vurdering. Prinsippene for god vurderingspraksis er de samme for voksne deltakere som for andre elever. 

Temaside om vurdering

Eksamen

Nasjonalt gitte eksamner er de samme for voksne som for andre elever på grunnskolen og i videregående. Eksamensoppgavene skal være utviklet slik at de passer for både voksne og andre elever. 

Mer om eksamen

Prøver

Voksenopplæringen kan bruke læringsstøttende og karakterstøttende prøver så langt de passer. Læreren bør gjøre deltakerne oppmerksom på at prøvene også brukes av barn og unge, slik at de er forberedt på at innholdet ikke er spesielt utviklet for voksne. 

Deltakere i voksenopplæringen deltar ikke i nasjonale prøver eller kartleggingsprøver for grunnskolen.

Vitnemål og kompetansebevis

Skolene fyller ut vitnemål og kompetansebevis for deltakere i voksenopplæringen på samme måte som for andre elever. 

Mer om vitnemål og kompetansebevis

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!