Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

1. Språkstimulering

Målgruppen for denne delen av veilederen er alle som arbeider med barna i barnehagen

Både pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter bidrar i arbeidet med språk i barnas hverdag. 

Hele personalet er viktige initiativtakere og deltakere i dette arbeidet. I denne veilederen omtaler vi dere som personalet, de ansatte eller den/de voksne, og henvender oss til dere alle. Dere spiller alle en svært sentral rolle og kan gjøre en viktig innsats i arbeidet med å skape et godt språkmiljø for alle barna og støtte språktilegnelsen til enkeltbarnet.