Film: Bevegelsesglede

Hvordan jobber dere med bevegelsesglede i hverdagen? 

Å bli glad i å bevege seg og bruke kroppen aktivt er av stor betydning for hvert enkelt barn. Gode vaner dannes tidlig i livet og kan bidra til en god helse både i oppveksten og i livet senere. Arbeid med bevegelsesglede handler både om den motoriske utviklingen, læring på ulike områder og om gode holdninger. 

Forslag til refleksjonsspørsmål

  • Hvordan er innemiljøet lagt opp med tanke på bevegelse og fysisk aktivitet? Hvilke muligheter har vi? 
  • Hvordan er utemiljøet lagt opp med tanke på bevegelse og fysisk aktivitet? 
  • Hva slags sanseopplevelser legger vi opp til i vår barnehage? 
  • På hvilken måte jobber vi for at alle barn får utfordringer som er tilpasset dem? 
  • Hva gjør vi for at barna skal få medvirkning i hvordan vi tilrettelegger det fysiske miljøet?