Stemmevansker

Barn og elever med stemmevansker har utfordringer med å bruke stemmen på en naturlig måte.

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner stemmevansker, og hvordan dere best kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.