Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Barn og elever med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet har både nedsatt hørsel og nedsatt syn. Mange opplever utfordringer i barnehagen eller på skolen.

Dere som jobber i barnehage og skole bør vite hva som kjennetegner kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, og hvordan dere kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.