Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

4. Bekymringsfasen - fase 1

Fasen kjennetegnes ved at foreldrene eller andre som kjenner barnet, for eksempel ansatte i barnehagen eller helsesykepleier, er bekymret for utviklingen til barnet.

Fasen er i hovedsak regulert i barnehageloven §§ 31 og 32.