Rammeverk for språk

Rammeverket gir et felles grunnlag for utforming av lærestoff til språkkurs, retningslinjer for læreplaner, eksamener og læremidler i hele Europa og i enkelte land utenfor Europa. 

Rammeverket er en omfattende beskrivelse av hvilke kunnskaper og ferdigheter man må utvikle for å kunne kommunisere effektivt på et språk. Rammeverket definerer nivåer av ferdighet slik at det er mulig å måle innlærernes framgang gjennom hele livet.

Det felles rammeverket har som intensjon å få bort barrierene mellom fagfolk som arbeider med moderne språk, barrierer som skyldes de ulike utdanningssystemene i Europa. Rammeverket kan være et hjelpemiddel for administrativt personale i utdanningssektoren, de som lager læreplaner, lærere, lærerveiledere og de som jobber med eksamen. Det kan dermed være en hjelp til å reflektere over løpende rutiner når de ser på og samordner arbeidet sitt for å sikre at de møter innlærernes virkelige behov.

Til rammeverket

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Companion volume to the Common European Framework of Reference for Languages (pdf)

Last ned norsk oversettelse av rammeverket