Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Rammeverket er revidert i forbindelse med fagfornyelsen. Det reviderte rammeverket ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. november 2017.

Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for å bistå i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag i Kunnskapsløftet. Fastsatt første gang av Kunnskapsdepartementet 11. januar 2012. 

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!