Nasjonale minoriteter

Litteraturliste

Kapittelet om jøder

Banik, Vibeke Kieding og Irene Levin:
Jødisk liv i etterkrigstiden. Integrering og egenart, Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 181–196

Bruland, Bjarte:
Det norske Holocaust: forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene
Holocaustsenteret, 2008

Bruland, Bjarte:
Norske jøder – historie og kultur, Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010 s. 71–84.

Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz, med bidrag fra Terje Emberland og Izabela A. Dahl:
Jødehat: antisemittismens historie fra antikken til i dag
Damm, 2005

Johansen, Per Ole:
Oss selv nærmest: Norge og jødene 1914–1943
Gyldendal, 1984

Jødisk museum:
Hva hendte i Norge. Shoah og de norske jødene
Jødisk museum, 2012

Mendelsohn, Oskar:
Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, to bind
Universitetsforlaget, 1969, 1986.

Mendelsohn, Oskar:
Jødene i Norge: historien om en minoritet
Dette er en forkortet skoleutgave av tobindsverket over
Universitetsforlaget, 1992.

Sachnowitz, Herman:
Det angår også deg, fortalt til Arnold Jacoby
Cappelen, 1976

Store norske leksikon:
Jødene (SNL AS)
http://snl.no/j%C3%B8der [Lesedato 15.03.2014]

Kapittelet om kvener/norskfinner

Eriksen, Agnes:
Kummitus ja tähtipoika 1 og 2
Barnebøker på kvensk og norsk
Ruija forlag, 2011

Eriksen, Hans Kristian:
Vandrere i grenseland
Tiden, 1973

Eriksen, Hans Kristian:
Flukten til havet
Tiden, 1985

Eriksen, Knut Einar og Einar Niemi:
Den finske fare: sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860-1940
Universitetsforlaget, 1981

Kjelstadli, Knut (red.):
Norsk innvandringshistorie. I kongenes tid, 900–1814
Pax forlag, 2003

Kjelstadli, Knut (red.):
Norsk innvandringshistorie
I nasjonalstatens tid, 1814–1940
Pax forlag, 2003

Kristiansen, Steinar og Bjørn Hvinden:
Kunnskapsbehov og strategi for kunnskapsutvikling om nasjonale minoriteter
Rapport fra en forskningskonferanse og forslag til oppfølging
NOVA, 2007

Lindgren, Anna-Riitta:
«Kvensk i Norge», De mange språk i Norge: flerspråklighet på norsk
red. Tove Bull og Anna-Riitta Lindgren
Novus Forlag, 2009

Niemi, Einar:
Kvenene – Nord-Norges finner. En historisk oversikt,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 33–52.

Niemi, Einar:
Kvenene – Fra innvandrere til nasjonal minoritet,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 143–62.

Niiranen, Leena:
Finsk som andrespråk i norsk skole – fagets historie og dagens utfordringer
Høgskolen i Finnmark, 2011

Ryymin, Teemu og Jukka Nyyssönen:
Synliggjøring, assimilering, agens,
Fortellinger i samisk og kvensk historie
Fortalt fortid: norsk historieskriving etter 1970
red. Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg
Pax Forlag 2013

Store norske leksikon:
Kvener (SNL AS)
http://snl.no/kvener [Lesedato 15.01.2014]

Kapittel om rom

Engebrigtsen, Ada og Hilde Lidén:
Å finne sin plass som minoritet – Rombefolkningen i Norge i dag,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 199–211.

Lidén, Hilde og Ada Engebrigtsen:
De norske rom – og deres historie,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 87–96.

Rosvoll, Maria og Natasha Bielenberg:
Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom,
Holocaustsenterets skriftserie
Holocaustsenteret, 2012

Skogaas, Peder og Kåre Lilleholt:
En for hverandre.
Sigøynerne Milos Karoli og Frans Josef forteller
Gyldendal, 1978

Skrede, Torill Thorson:
Skyld ikke på oss!
N.W. Damm og søn, 1978

Store norske leksikon:
Rom – etnisk gruppe (SNL AS)
http://snl.no/rom%2Fetnisk_gruppe [Lesedato 15.01.2014]

Taikon, Katarina og Björn Langhammer:
Hvordan ble det senere da, Katitzi
oversatt av Oddmund Ljone
Gyldendal, 1978

Kapittel om romanifolk/tatere

Bastrup, Olav Rune Ekeland & Sivertsen, Aage Georg:
En landevei mot undergangen: utryddelsen av taterkulturen i Norge
Universitetsforlaget, 1996

Fodstad, Hjørdis:
Møter mellom tatere og det norske samfunnet: erfaringer fra tvangssterilisering
Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, 1999

Gotaas, Thor:
Taterne. Livskampen og eventyret
Andresen og Butenschøn, 2000

Grønoset, Dagfinn:
Tater-Milla, Stor-Johans datter
Aschehoug, 1974

Haave, Per:
Sterilisering av tatere 1934–1977
Norges Forskningsråd, 2000

Hvinden, Bjørn (red.):
Romanifolket og det norske samfunnet
Fagbokforlaget, 2000

Karlsen, Ludvig:
Romanifolkets ordbok
Pinsevennenes evangeliesenter, 1993

Larsen Anne-Mari:
Taternes fortellinger. Vi er fargerike bare vi tør
Tapir Akademisk Forlag 2011

Lund, Anne Bonnevie og Bente Bolme Moen:
Taterne i Norge – fra utstøting til inkludering?
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 215–26.

Minken, Anne:
Tatere i Norden før 1850
Universitet i Tromsø, 2009

Møystad, Mari Østhaug (red.):
Latjo drom – romanifolkets/taternes kultur og historie
Glomdalsmuseet, 2009

Møystad, Mari Østhaug:
Taterne – et reisende folk mot en ny tid,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 99–115.

Paulsen, Grethe Vie:
De båtreisende på Vestlandet – romanifolket som reiste sjøveien,
Haugalendingen. Årbok for Haugelandsmuseene
s. 10–30 (2006).

Schlüter, Ragnhild:
De reisende: En norsk minoritets historie og kultur
Ad Notam Gyldendal, 1993

Store norske leksikon:
Romanifolk (SNL AS)
http://snl.no/romanifolk [Lesedato 15.01.2014]

Kapittelet om skogfinner

Christensen, Trygve:
Skogfinner og finnskoger:
Vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet – fra Finland til de norske og svenske finnskogene – og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka
Eget forlag, 2002

Fossen, Asbjørn:
Historien om de norske skogfinnene
Asbjørn Fossen, 1992

Johnsen, Henry:
I svedjerøkens rike. Skogfinnenes mat og levemåte
Trysilforlaget, 2007

Kulbrandstad, Lars Anders:
Hva vil det si å være skogfinne i dag?
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge,
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 165–177.

Langeland, Sinikka:
Karhun emuu: runesanger fra Finnskogen
Aschehoug, 2001

Nesholen, Birger:
Skogfinnene i Norge – historie og kultur,
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge,
red. Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen
Tapir Akademisk Forlag, 2010, s. 55–68.

Store norske leksikon:
Skogfinner (SNL AS)
http://snl.no/skogfinner [Lesedato 15.01.2014]

Østberg, Kristian:
Finnskogene i Norge
Grue, 1978

Generelt

Skriftlige innspill fra

  • Steinar Kristiansen, Forskningsrådet
  • Per Haave, Universitetet i Oslo
  • Lars Lien, HL-senteret
  • Gunnar Haaland
  • Hanne Elise Marthinsen