L97 (UTGÅTT)

Her finner du det utgåtte læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L97. L97 er erstattet av Kunnskapsløftet.