Kjennetegn på måloppnåelse – norsk for elever med tegnspråk

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder Læreplan i norsk for elever med tegnspråk (NOR05-05). De er veiledende for standpunktvurdering.