Begrensninger i forsøk

Før forsøk kan starte opp, ønsker vi å høste erfaringer fra bruk av læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Utdanningsdirektoratet kan innvilge pedagogiske og/eller organisatoriske forsøk etter opplæringsloven § 1-5. Kunnskapsdepartementet har besluttet at det ikke skal innvilges forsøk om fritak fra de nye læreplanene i grunnskolen eller i fellesfag i videregående før en innføringsperiode er gjennomført. Innføringsperioden for de nye læreplanene går over tre år og gjelder til og med skoleåret 2022–23.