Hva er nytt i produksjon for scene?

Den nye læreplanen i produksjon for scene (tidligere sal og scene) åpner for valg av kunstnerisk innhold i større grad enn tidligere. 

Det er lagt vekt på at alle oppgaver og prosesser rundt en scenisk produksjon er en del av faget. Det vil si alt fra planleggingsfase til ferdig produkt. Samspill, utforsking og refleksjon har fått større plass. Målet er å åpne for at elevene kan bidra inn i faget på mange ulike måter, både teknisk, kunstnerisk og sosialt.