Hva er nytt i praktisk håndverksfag?

Praktisk håndverksfag er et nytt valgfag.

Læreplanen legger vekt på å utvikle elevenes håndverksferdigheter og at eleven skal lære å håndtere råvarer og materialer til ferdige produkter. Faget legger også til rette for drøfting av bærekraft i de ulike valgene elevene gjør i faget både når det gjelder prosess og produkt.