Hva er nytt i medier og kommunikasjon?

Den nye læreplanen i medier og kommunikasjon (tidligere medier og informasjon) åpner for at elevene skal få jobbe med medieproduksjon i videre forstand enn kun i redaksjonelt arbeid.

I læreplanen vektlegges også betydningen av at elevene får forståelse av sin rolle både som avsender (produsent) og som mottaker (konsument) av medierte budskap.