Hva er nytt i friluftsliv?

Den nye læreplanen i friluftsliv (tidligere natur, miljø og friluftsliv) vektlegger i større grad praktisk friluftsliv og bærekraftig bruk av naturressurser. 

Elevene skal planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også med overnatting. Skolene får også mulighet til å legge til rette for forberedelse til båtførerprøven eller jegerprøven.