Hva er nytt i demokrati i praksis?

Den nye læreplanen legger vekt på at elevene skal få praktiske erfaringer med elevdemokrati og medbestemmelse.

Det er et tydeligere skille mellom valgfaget demokrati i praksis og valgfaget internasjonalt samarbeid. Dette er en tydeliggjøring av lokalt innhold og prioritering av innhold knyttet til demokratiske verdier og prinsipper.