Veiledning av nyutdannede

En god overgang fra utdanning til yrke er en viktig del av en god barnehagelærer- og lærerkvalifisering.

Tryggere lærere gjennom god veiledning

Kunnskapsdepartementet har samarbeidet med organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning, og blitt enige om et sett av prinsipper og forpliktelser for et likeverdig veiledningstilbud av god kvalitet som omfatter alle.

Ønsker du veiledning?

Overgangen fra utdanning til yrke kan være utfordrende, og det kan derfor være godt å ha en mer erfaren kollega å støtte seg til underveis. Spør lederen din om skolen eller barnehagen har veiledningsordning, dersom du ikke allerede har fått informasjon om dette. 

Hvem er veiledere?

Veiledere bør være erfarne lærere eller barnehagelærere med tilleggsutdanning i veiledning. Kunnskapsdepartementet har et særlig ansvar for å utdanne og kvalifisere nok veiledere. Det er derfor inngått avtaler med utvalgte lærerutdanningsinstitusjoner – en til to i hver av lærerutdanningsregionene – om å tilby veilederutdanning (30 studiepoeng). Studieplassene finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Rammer for veilederutdanning i barnehage og skole.

En investering i profesjonsutvikling av dine ansatte

En god veiledningsordning og et godt system for kompetanseutvikling kan bidra til at nyutdannede lærere blir fortere trygg på sin rolle og blir værende i barnehagen og skolen. Ved å tilby veiledning bidrar du til at den nyutdannede barnehagelærer og lærer utvikler egen kompetanse. En god veiledningsordning sikrer også at den nyutdannede kan dele ny og oppdatert kunnskap med sine kolleger. Veiledning av nyutdannede er en innvestering i profesjonsutvikling av dine ansatte.

Lenker

Les mer om veiledningsordninger på nyutdannede.no

Artikkelsamling: Når starten er god (pdf)