Litteraturliste – kvalitetsutvikling

Det finnes mye litteratur som berører arbeid med kvalitetsutvikling. Under er et utvalg som kan være interessant for dere som ønsker å fordype dere ytterligere i temaet.

Blase, K.A., Van Dyke, M., Fixsen, D.L., & Bailey, F.W. (2012). Implementation science. Key concepts, themes, and evidence for practioners in educational psychology. I B. Kelly & D. Perkins (red.), Implementation science for psychology in education. New York: Cambridge University press.

Ertesvåg, S. K. & Roland, P. (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen.
Gyldendal akademisk

Filstad, Cathrine (2022) Organisasjonlæring - fra kunnskap til kompetanse. Fagbokforlaget.

Fixsen DL, Naoom SF, Blase KA, et al. (2019) Implementation Practice and Science. Chapell Hill, NC: Active Implementation Research Network.

Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M., & Wallace, F. (2005). Implementation research. A synthesis of the literature. Tampa, Florida: University of South Florida.

Fullan, M. (2016). The new meaning of educational change (5. utg.). London: Routledge.

Irgens, Eirik J. (2016). Skolen. Fagbokforlaget.

Irgens, Eirik J. (2021). Profesjon og organisasjon. Fagbokforlaget.

Jacobsen, Dag Ingvar (2018). Organisasjonsendringer og endringsledelse (3. utgave). Fagbokforlaget.

Klev, Roger og Levin, Morten (2021). Forandring som praksis (3. utgave). Fagbokforlaget.

Leithwood, K. (2019). Leaderships Development on a Large Scale: Lessons for Long-Term Success. Sage.

Paulsen, Jan Merok (2019). Strategisk skoleledelse. Fagbokforlaget.

Paulsen, Jan Merok (2021). Skoler som lærer kollektivt. Universitetsforlaget.

Roal, Knut. (2017). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Fagbokforlaget.

Robinson, V. (2018). Færre forandringer, flere forbedringer. Dafolo.

Roland, P. & Ertesvåg, S. K. (2018). Implementering av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk.

Roland, P., & Westergård, E. (2015). Implementering. Å omsette aktiviteter, strukturer og teori i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Aas, Marit og Paulsen, Jan Merok (red.)(2022). Ledelse i fremtidens skole (2. utgave). Fagbokforlaget.

Aas, Marit og Vennebo, Kirsten Foshaug (red.) (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Fagbokforlaget.

 

Du kan også gjøre et søk i vår forskning og statistikk