Råd til skoleleder i arbeid med beredskapsplaner

Skoleleder har hovedansvar for å initiere og oppdatere skolens beredskapsplaner i samarbeid med de ansatte. Personalet drøfter og kjenner til beredskapsplanen.

Til hjelp i dette arbeidet finner du her noen refleksjonsspørsmål

  • Er det forebyggende arbeidet prioritert ved skolen?
  • Er det utarbeidet en ansvars- og oppgaveplan for skoleledelsen?
  • Er skolens tverrfaglige team involvert i beredskapsarbeidet?
  • Har skolen en oppdatert ringe- og kontaktliste?
  • Hvordan øver skolen på beredskapsplanen?
  • Er planen forankret i kommunen/fylkeskommunen?
  • Er alle skolens ansatte og elever informert om planen?

Les mer om beredskap og krisehåndtering