Samarbeid mellom skole og barnevern - en veileder

For å sikre at barn med tiltak fra barnevernet får en god omsorgs- og skolesituasjon, er det avgjørende at skolen og barnevernet har et godt og gjensidig samarbeid preget av tillitt, åpenhet og respekt. Dette krever at de har kunnskap om hverandres oppgaver, lover, ansvar og roller.

Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder

Alle som jobber på en skole har plikt til å melde fra til barnevernet når de har grunn til å tro at

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet.
  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
  • Et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.
  • Det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel (barnevernloven §§ 4-10, 4-11, 4-12, 4-24 og 4-29).

Opplysningsplikten gjør at man ikke kan velge om det skal gis opplysninger eller ikke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!