Samarbeid mellom skole og barnevern - en veileder

Her finner dere som jobber i skolen en lenke til veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Denne ligger på Bufdir sine nettsider og er revidert 21. oktober 2019.

Veilederen skal styrke barnevernets og skolens kunnskap om hverandre, og vise hvordan begge kan samarbeide for å gi barn og unge i barnevernet best mulig oppfølging.

Samarbeid mellom skole og barnevern: En veileder

 Innholdet er organisert i disse temaene:

  • bekymringsmelding
  • skolebytte
  • taushetsplikt og samtykke
  • daglig oppfølging av barnets skolegang
  • rettigheter og plikter knyttet til opplæring