Tildelinger av tilskudd til læremidler uten kommersielt marked 2019

Udir mottok totalt 89 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 193,3 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2019 ble det tildelt totalt 93,8 millioner kroner til 42 prosjekter.

Læremidler for smale fagområder
MottakerLæremiddelTilskudd
Installatørenes Service-
og opplysningskontor
Digitalisering av 7
lærebøker for energioperatørfaget
390 600
LearnLab LearnLab Salg, service
og reiseliv Vg1
1 795 850
 Filmkonsulentene AS Filmbasert læremiddel
Design og tradisjonshåndverk
Vg1
2 858 878
Filmkonsulentene AS  Filmbasert læremiddel FBI Vg1  2 858 878 
 Tell forlag AS Scenetreff 2020  1 567 000 
 Vigmostad & Bjørke AS
/Fagbokforlaget
Revisjon og digitalisering av
ISBN 9788280211156, Betongarbeid 
1 501 830
 Solum Bokvennen IKT og medieproduksjon VG1  2 950 545
TV2 Skole Levende mediesamfunn og
medieuttrykk
2 250 000
   16 173 581
Parallellutgaver
MottakerLæremiddelTilskudd
Redd Barna Rettighetsslottet 127 500
 H. Aschehoug & Co. 
(W. Nygaard) AS
Hallo – Medier og
kommunikasjon 2, Lærebok Vg2 SF
438 021
 H. Aschehoug & Co. 
(W. Nygaard) AS
Matematikk for yrkesfag T,
nynorskutgave
547 254
Hubro Education AS Hubro Business Simulation  100 000
   1 212 775
Universell utforming av læremidler
MottakerLæremiddelTilskudd
Gyldendal Norsk Forlag Universell utforming av
Salto Smart Vurdering
1 300 000
Gyldendal Norsk Forlag Universell utforming av
Multi Smart Tavle 1–7
4 500 000
Gyldendal Norsk Forlag Universell Utforming
Multi Smart Vurdering 1–7
3 000 000
Gyldendal Norsk Forlag Universell utforming av
Salaby Flerspråklig: Sirkushagen
for skolestartere, Flerspråklig ABC
og morsmålsopplæring i Salaby 
2 776 800
   11 576 800
Læremidler for minoritetsspråklige elever
MottakerLæremiddelTilskudd
H. Aschehoug & Co.
(W. Nygaard) AS
Mobilapp til iPRAKSIS
med AR-beriking
3 420 324 
Bergen kommune Vi leser!  1 717 280
CyberBook AS  NorskPluss  2 900 000
Proxi AS  Fagspråk i fokus 3 708 040 
Vigmostad & Bjørke AS
/Fagbokforlaget
Språklandet (arbeidstittel) –
alfabetiseringsverk for
ungdomsskole og videregående 
1 476 950 
Vigmostad & Bjørke AS
/Fagbokforlaget
Fag og språk –
tverrfaglig og modularisert portal (arbeidstittel)
2 456 400
Vigmostad & Bjørke AS
/Fagbokforlaget
Norsk – Fag og språk (arbeidstittel) 3 856 520
Vigmostad & Bjørke AS
/Fagbokforlaget
Læreverk i Helseservicefag
Vg2 tilpasset minoritetsspråklige 
2 886 240
H. Aschehoug & Co.
(W. Nygaard) AS
Uttale i praksis 840 000
H. Aschehoug & Co.
(W. Nygaard) AS
Close Encounters (arbeidstittel)
Engelsk for nybegynnere på ungdomstrinn
og videregående skole
1 237 323
  24 499 077
Særskilt tilrettelagte læremidler og materiell 
MottakerLæremiddelTilskudd
Ludenso AS SkapAR – Et tverrfaglig 3D-modelleringsverktøy
for samskaping av AR-modeller
2 875 696 
H. Aschehoug & Co.
(W. Nygaard) AS 
Mattekista AR – matematikkapp for utvikling
av grunnleggende matematisk forståelse 
1 446 972
CyberBook AS  Matematikk 1–10  2 512 920 
Gyldendal Norsk Forlag Hvorfor det? Argumentasjon og retorikk i Salaby  2 332 670 
Vigmostad & Bjørke AS 
/Fagbokforlaget
Speak Up! 2 008 800 
Tromsø kommune E-Musikk: Øye- og bryterstyrt musikkopplæring
med aktive og skapende elever 
1 256 900 
TV2 Skole God start 1–7: tverrfaglig, heldekkende
læremiddel for alle fag 1.–7. trinn 
5 506 875
H. Aschehoug & Co.
(W. Nygaard) AS
AR-modeller og bilde-til-video i naturfag fellesfag  1 863 000 
H. Aschehoug & Co.
(W. Nygaard) AS
Mine ledetråder: Du lager oppgavene!   2 567 014 
Gyldendal Norsk Forlag "Fiks det!" Bærekraftig utvikling i Salaby 5. – 7. trinn  2 238 400
Inkrement AS  Campus Passer RS  2 489 000
Eldur Learning AS  Rike oppgaver for elever med behov for
særskilt tilrettelegging i matematikk 
1 500 000
Leidar Norway AS Kobling – se, gjør og forstå  2 348 902
Gyldendal Norsk Forlag  Omvendt undervisning naturfag 8. trinn   2 300 000
Gyldendal Norsk Forlag  Omvendt undervisning Relevans 8  2 300 000 
H. Aschehoug & Co.
(W. Nygaard) AS
Språk – grunnleggende språk- og begrepsutvikling  4 773 751
  40 320 900 

Udir har mottatt to skriftlige klager på avslag. Disse er under behandling, og prosjektene er ikke med i oversikten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!