Tildelinger av tilskudd til læremidler/pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag 2022

Udir mottok totalt 109 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 280 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2022 ble det tildelt totalt 60 millioner kroner til 40 ulike prosjekter.

Læremidler for smale fagområder
MottakerProsjektTrinn/programTilskudd
    
TV 2 SKOLE AS

Bilde – Praktisk og bransjeorientert

vg2/vg3 - studieforberedende

kr 1 800 000

TV 2 SKOLE ASGrafisk design - Praktisk og bransjeorientertvg2/vg3 - studieforberedendekr 1 800 000
LEARNLAB ASLearnlab samfunnsøkonomivg2/vg3 - studieforberedendekr 2 276 250

SOLUM BOKVENNEN AS

Båtbygger VG2vg2 - yrkesfagligkr 2 350 000
VIGMOSTAD & BJØRKE ASvg2/3 byggdrifterfagetvg2/vg3 - yrkesfagligkr 2 429 575
LEARNLAB ASLearnlab fremmedspråk nordsamiskvg1/vg2/vg3 - studieforberedendekr 2 470 000
TAKENTREPRENØRENES FORENINGvg3 tak- og membrantekkerfagetvg3 - yrkesfagligkr 2 710 000
CAPPELEN DAMM ASHiFi (historie & filosofi)vg2/vg3 - studieforberedendekr 2 927 000
VIGMOSTAD & BJØRKE ASvg2 matproduksjonvg2 - yrkesfagligkr 2 959 500
VIGMOSTAD & BJØRKE ASvg2 heste- og dyrefagvg2 - yrkesfagligkr 3 039 575
CAPPELEN DAMM ASRammeverk for fremmedspråk nivå 1: Utvide med fransk 1vg1/vg2 - studieforberedendekr 3 200 000
   kr 27 961 900
Parallelle utgaver
MottakerProsjektTrinnTilskudd
    

GYLDENDAL NORSK FORLAG AS

Senit EL, Fagrom Skolestudio

vg1

kr 59 325

GYLDENDAL NORSK FORLAG ASSenit RM Fagrom, Skolestudiovg1kr 60 816
GYLDENDAL NORSK FORLAG ASSenit BA, Fagrom Skolestudiovg1kr 65 180
GYLDENDAL NORSK FORLAG ASSenit, TIF Fagrom Skolestudiovg1kr 65 541
GYLDENDAL NORSK FORLAG ASSenit FBHD Fagrom, Skolestudio kr 66 802
GYLDENDAL NORSK FORLAG ASSenit IM Fagrom, Skolestudiovg1kr 67 911
GYLDENDAL NORSK FORLAG ASSenit NA Fagrom, Skolestudiovg1kr 72 464
GYLDENDAL NORSK FORLAG ASSenit SSR Fagrom, Skolestudiovg1kr 73 727
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTORElektroniske krinsar og utstyr vg2 datateknologi og elektronikkvg2kr 134 984
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTORElektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekomvg2kr 371 574
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTORElenergisystem vg2 elenergi og ekomvg2kr 196 361
INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTORStyresystem vg2 elenergi og ekomvg2kr 209 796
VIGMOSTAD & BJØRKE ASMenneskesinnet 1 og 2 NYN digitale utgavervg2 og vg3kr 189 508
CAPPELEN DAMM ASSinus 2P-Y Unibok (LK20)vg3kr 251 976
CAPPELEN DAMM ASSinus S1 (LK20) Unibokvg2kr 278 120
CAPPELEN DAMM ASSinus R1 (LK20) Unibokvg2kr 283 633
CAPPELEN DAMM ASSinus R2 (LK20) Unibokvg3kr 320 623
CAPPELEN DAMM ASKraft 1 Unibok (LK20)Kjemi 1 unibok + digitale ressurservg2kr 369 031
    kr 3 234,870 
Læremidler/pedagogisk barnehagemateriell for minoritetsspråklige
MottakerProsjektHovedmålgruppeTilskudd
    
VIGMOSTAD & BJØRKE AS

Bygg- og anleggsteknikk for minoritetsspråklige

Elever eller lærlinger i videregående opplæring

kr 1 684 009

CREAZA AS

Creaza KRLE - begrepsbankElever på 5.-7. trinnkr 2 265 000
CREAZA ASCreaza AlfabetplanetenElever på 1.-4. trinn kr 2 875 000
VIGMOSTAD & BJØRKE ASTilrettelegging av vg1 restaurant- og matfagElever eller lærlinger i videregående opplæringkr 3 002 938
CAPPELEN DAMM ASBibliotek for grunnskolen med minoritetsspråklige utgaverElever på 1.-4. trinnkr 3 897 000
CAPPELEN DAMM ASNorsk start Matematikk 5-7Elever på 5.-7. trinnkr 4 400 000
    kr 18 123 947 
Særskilt tilrettelagte læremidler/pedagogisk barnehagemateriell 
MottakerProsjektHovedmålgruppeTilskudd
    
EQ INCLUSIVE AS

Språkstimulering av 1-3 årige ASK barn, basert på AI støttet Tegn-Til-Tale (TTT) og animert barnehagemateriell, med spillteknologi

Barn i barnehage

kr 1 100 000

STIFTELSEN BARNEVAKTEN

Digitalt læremiddel i nettvett/digital dømmekraft for elever i ungdomsskolen med nevroutviklingsforstyrrelser

Elever på 8.-10. trinn

kr 1 652 750
KIKORA AS

Oppgavetilpasning ved bruk av skjermleser i Kikora

Elever på 1.-10. trinn og på vg1

kr 1 790 000
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS

Tilpasning av Gyldendals digitale produkter til synssvake

Elever på 1.-10. trinn

kr 2 478 100
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS

«Jeg og du og skolen vår» - sosial læring og utvikling i Salaby 1.-4. trinn

Elever på 1.-4. trinn

kr 3 492 450
   kr 10 513 300