Barns språkutvikling og språklæring

Delvis nettbasert

Studiepoeng: 15 + 15

Antall samlinger høst og vår: 3 + 3

Studiested: Oslo

Mer informasjon om studiet

Søknadsperioden for 2022 er over