Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet (OsloMet)

Delvis nettbasert

Studiepoeng: 30

Antall samlinger høst og vår: 3 + 3

Studiested: Oslo

Mer informasjon om studietilbudet

Søknadsperioden for 2023 er over.