Resultat av søknadsbehandlingen - rektorutdanning

470 søkere får tilbud om studieplass høsten 2020.

Kun godkjente søknader behandlet

Vi har kun behandlet søknader som er godkjent av skoleeiere, og vi har fulgt skoleeiers prioriteringer i behandlingen av søknadene.

Rektorer er prioritert

I 2020 har det vært oversøking til noen studiesteder. Oversøkingen innebærer at vi ikke kan gi tilbud om studieplass til alle. 470 søkere får tilbud om studieplass. Rektorer har fått førsteprioritet i søknadsbehandlingen.

Etter den første fordeling av søkere til studiestedene er det noen som ikke har fått tilbud om plass. I løpet av mai får vi tilbakemelding fra studiestedene om hvem som har takket nei til studieplass, og deretter tilby studieplass til søkere som ikke fikk tilbud om plass i første omgang.
Rektorer som blir tilsatt etter 15. mars kan søke om å få delta i rektorutdanningen helt frem til studiestart, og får tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.

Ta kontakt med oss på rektorutdanning@udir.no for å søke.

Alle søkere får beskjed

Søkere som får tilbud om studieplass, får beskjed om dette fra studiestedet. Søkere som ikke får tilbud om studieplass i denne omgang, får beskjed om dette fra Utdanningsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!