Resultat av søknadsbehandlingen - rektorutdanning

475 søkere får tilbud om studieplass høsten 2019.

Kun godkjente søknader behandlet

Vi har kun behandlet søknader som er godkjent av skoleeiere, og vi har fulgt skoleeiers prioriteringer i behandlingen av søknadene.

Rektorer er prioritert

I 2019 har det vært oversøking til noen studiesteder. 642 skoleledere søkte opptak. Oversøkingen innebærer at vi ikke kan gi tilbud om studieplass til alle. 475 søkere får tilbud om studieplass. Rektorer har fått førsteprioritet i søknadsbehandlingen.

Etter den første fordeling av søkere til studiestedene er det noen som ikke har fått tilbud om plass. I løpet av mai får vi tilbakemelding fra studiestedene om hvem som har takket nei til studieplass, og deretter tilby studieplass til søkere som ikke fikk tilbud om plass i første omgang.

Rektorer som blir tilsatt etter 15. mars kan søke om å få delta i rektorutdanningen helt frem til studiestart, og får tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet. Ta kontakt med oss på rektorutdanning@udir.no for å søke.

Alle søkere får beskjed

Søkere som får tilbud om studieplass, får beskjed om dette fra studiestedet. Søkere som ikke får tilbud om studieplass i denne omgang, får beskjed om dette fra Utdanningsdirektoratet.

Antall søknader som er innvilget per studiested

  • 90 ved BI, Oslo
  • 34 ved BI, Stavanger
  • 65 ved Høgskulen på Vestlandet
  • 50 ved Norges Handelshøyskole
  • 46 ved NTNU, Tromsø
  • 58 ved NTNU, Trondheim
  • 57 ved OsloMet
  • 27 ved Universitetet i Agder
  • 48 ved Universitetet i Oslo

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!