Resultat av søknadsbehandlingen - rektorutdanning

560 skoleledere har fått tilbud om studieplass høsten 2023.

Kun godkjente søknader behandlet

Vi har kun behandlet søknader som er godkjent av skoleeiere, og vi har fulgt skoleeiers prioriteringer i behandlingen av søknadene. 

Rektorer er prioritert

I 2023 har det vært oversøking til noen studiesteder. Oversøkingen innebærer at vi ikke kan gi tilbud om studieplass til alle. 560 skoleledere får tilbud om studieplass. Vi har gjort et lite overopptak på grunn av at det erfaringsmessig er noen som takker nei til tilbudet. Rektorer har fått førsteprioritet i søknadsbehandlingen.

Etter den første fordelingen av søkere til studiestedene, er det noen som ikke har fått tilbud om plass. I løpet av mai får vi tilbakemelding fra studiestedene om hvem som har takket nei til studieplass, og kan deretter tilby studieplass til søkere som ikke fikk tilbud om plass i første omgang dersom det er ledig kapasitet.

Rektorer som blir tilsatt etter 15. mars 2023, kan søke om å få delta i rektorutdanningen helt frem til studiestart, og får tilbud om plass dersom det er ledig kapasitet.

Ta kontakt med oss på rektorutdanning@udir.no for å søke.

Alle søkere får beskjed

Søkere som får tilbud om studieplass, får beskjed om dette fra studiestedet. Søkere som ikke får tilbud om studieplass i denne omgang, får beskjed om dette fra Utdanningsdirektoratet.