Høring om kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Nå kan du si din mening om rapporten fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2023. 

Utvalget foreslår et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling. Systemet inneholder fire hovedtiltak:

  • én felles tilskuddsordning for barnehage- og skoleutvikling
  • videreutdanningstilbud for ansatte i barnehage og skole, med like vilkår for deltakelse
  • rett til et introduksjonsår for nyutdannede lærere
  • et system for karriereveier i barnehage og skole

Forslaget er beskrevet i utredningen NOU 2022: 13

Her presenterer utvalgsleder Sølvi Mausethagen forslagene. Filmen er på 10 minutter.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre og oppsummere høringen.

Du finner Kunnskapsdepartementets høringsbrev på regjeringen.no.

Kommuner, fylkeskommuner, barnehager, skoler, ansatte, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner kan levere høringssvar.

Du kan gi ditt høringssvar her innen 28. februar 2023.
Her kan du lese høringsvar fra andre.

Av hensyn til arbeidet med oppsummeringen er det viktig å overholde høringsfristen

Tre høringskonferanser gjennomført

I januar 2023 ble det arrangert tre høringskonferanser i Oslo, Tromsø og Bergen.

Hensikten med høringskonferansene var å informere om innholdet i NOUen, åpne for diskusjon om forslagene og oppmuntre til å gi høringssvar.