Høring om kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Nå kan du si din mening om rapporten fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2023. 

Utvalget foreslår et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling. Systemet inneholder fire hovedtiltak:

  • én felles tilskuddsordning for barnehage- og skoleutvikling
  • videreutdanningstilbud for ansatte i barnehage og skole, med like vilkår for deltakelse
  • rett til et introduksjonsår for nyutdannede lærere
  • et system for karriereveier i barnehage og skole

Forslaget er beskrevet i utredningen NOU 2022: 13

Her presenterer utvalgsleder Sølvi Mausethagen forslagene. Filmen er på 10 minutter. 

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre og oppsummere høringen.

Du finner Kunnskapsdepartementets høringsbrev på regjeringen.no.

Fristen for å levere høringssvar var 28. februar 2023. 

Her kan du lese høringsvar fra andre.

Av hensyn til arbeidet med oppsummeringen er det viktig å overholde høringsfristen.

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet faglige vurderinger og anbefalinger om forslagene i NOU 2022:13 Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole. Dokumentet baserer seg på NOU-en, høringsuttalelser, høringsoppsummeringen og Utdanningsdirektoratets egen høringsuttalelse.

Tre høringskonferanser gjennomført

I januar 2023 ble det arrangert tre høringskonferanser i Oslo, Tromsø og Bergen.

Hensikten med høringskonferansene var å informere om innholdet i NOUen, åpne for diskusjon om forslagene og oppmuntre til å gi høringssvar.

Utvalget for etter- og videreutdanning