Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift (YRK3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Vg3 yrkessjåførfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Fagprøve

Hovedområder

Ordning

Planlegging og drift

Transport

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.

I tillegg til fagprøven må kandidaten avlegge en prøve i samsvar med § 16 i yrkessjåførforskriften (FOR 2008-04-16 nr. 362).

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!