Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift (YRK3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Planlegging og drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge transportoppdrag i samsvar med bestilling, bedriftens rutiner og krav til sikker, miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift
 • planlegge transportoppdrag med tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon
 • gjøre rede for oppbygging og organisering av en transportbedrift
 • gjøre rede for hvordan interne og eksterne rammebetingelser påvirker effektivitet, sikkerhet, miljø og lønnsomhet
 • gjøre rede for yrkessjåførens rolle fra produksjon til gjenvinning
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og brukermanualer og bedriftens rutiner
 • forstå aktuelle nasjonale og europeiske transportdokumenter
 • bruke bedriftens betalingssystemer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i yrkessjåførfaget

Transport

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre og dokumentere teoretisk opplæring for tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon
 • gjennomføre og dokumentere transportoppdrag med tyngre kjøretøy uten unødvendige miljøbelastninger i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon
 • opptre forsvarlig og hensynsfullt i trafikken under transportoppdrag med skiftende vei- og føreforhold
 • gjennomføre transportoppdrag i samsvar med de kravene som bransjen og bedriften stiller
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens krav
 • benytte digitale og elektroniske hjelpemidler i kommunikasjon med kunde og transportør
 • utføre effektiv og sikker lasting og lossing av gods i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetskrav
 • gjøre rede for regelverket som gjelder for transport av farlig gods
 • velge utstyr og metode som skal sikre last og personer i kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk
 • bruke kjøretøyets tekniske utstyr og hjelpemidler i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og brukermanualer
 • gjøre rede for kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
 • utføre enkelt vedlikehold og klargjøring av kjøretøy, utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag
 • følge bedriftens rutiner ved driftsstans, sykdom, ulykker og andre uønskede hendelser
 • utføre arbeidsoppgaver på en helsemessig forsvarlig måte
 • beskrive næringens krav til ansatte og bedrifter og hvilke etiske normer næringen arbeider etter

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!