Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift (YRK3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg3

Planlegging og drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge transportoppdrag i samsvar med kundens bestilling, bedriftens rutiner og krav til sikker, miljøvennlig, effektiv og lønnsom drift
 • planlegge transportoppdrag med tyngre kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon
 • gjøre rede for organisering av en transportbedrift og hvordan forskjellige funksjoner i bedriften er bygd opp
 • gjøre rede for hvordan interne og eksterne rammebetingelser kan påvirke effektivitet, sikkerhet, miljø og lønnsomhet
 • gjøre rede for bedriftens plass og vurdere yrkessjåførens betydning i verdikjeden fra produksjon til gjenvinning
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • behandle nasjonale og internasjonale transportdokumenter
 • bruke bedriftens betalingssystemer
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i yrkessjåførfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Transport

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre og dokumentere teoretisk opplæring for tyngre kjøretøy med henger i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon
 • gjennomføre og dokumentere transportoppdrag med tyngre kjøretøy med tilhenger uten unødvendige miljøbelastninger i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens produksjon
 • vurdere trafikkbildet og opptre forsvarlig og hensynsfullt i trafikken under transportoppdrag med skiftende vei- og føreforhold
 • gjennomføre transportoppdrag etter kundens bestilling og i samsvar med de kravene som bransjen og bedriften stiller
 • utføre service og kundebehandling som samsvarer med kundens behov og forventninger
 • velge og benytte digitale og elektroniske hjelpemidler i kommunikasjon med kunde og transportør
 • utføre effektiv og sikker lasting og lossing av gods i samsvar med gjeldende regelverk og bedriftens kvalitetskrav
 • velge utstyr og metode som skal sikre last og personer i kjøretøy i samsvar med gjeldende regelverk
 • bruke kjøretøyets tekniske utstyr og hjelpemidler i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
 • utføre enkelt vedlikehold og klargjøring av kjøretøy, utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag
 • følge bedriftens beredskapsplaner ved driftsstans, sykdom, ulykker og ran under transportoppdrag
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!