Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift (YRK3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I yrkessjåførfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i yrkessjåførfaget innebærer å formidle informasjon til og kommunisere med kunder og kollegaer som grunnlag for gjennomføring av arbeidsprosesser, kundebehandling og service.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i yrkessjåførfaget innebærer å utforme rapporter, utarbeide skriftlige planer og dokumentere arbeidsprosesser som ledd i virksomhetens kvalitetssikringsarbeid.

Å kunne lese i yrkessjåførfaget innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for kommunikasjon med kollegaer og kunder. Videre betyr det å orientere seg i faglitteratur.

Å kunne regne i yrkessjåførfaget innebærer å bruke og forstå tall som inngår i lønnsomhetsvurderinger av et transportoppdrag. Videre betyr det å beregne framføringstid, mål og vekt.

Å kunne bruke digitale verktøy i yrkessjåførfaget innebærer å bruke IKT-verktøy i bransjens arbeidsprosesser. Videre betyr det å kommunisere digitalt internt i virksomheten og med kunder.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!