Læreplan i vikler- og transformatormontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VTR3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg3

Framstilling og montasje

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, teste og dokumentere produksjon av viklinger med hovedvekt på asynkronmotor og transformator
 • velge riktig utstyr knyttet til installasjon av motorer og transformatorer
 • utføre oppretting av roterende maskiner
 • vurdere de ulike beskyttelsesgradene for utstyr og komponenter mot inntrenging av væsker, damp, gass og støv
 • risikovurdere, funksjonsteste og sluttkontrollere og dokumentere arbeidet som utføres på elektriske maskiner og utstyr, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • utføre alt arbeidet med framstilling og montasje i overensstemmelse med internkontrollsystem og rutiner for kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet, og vurdere forbedringer av rutiner og prosedyrer
 • bruke faglig presist språk om framstilling og montasje tilpasset brukere, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområder
 • dokumentere egen opplæring i framstilling og montasje

Reparasjon og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold og reparasjon av transformatorer, asynkronmotorer, likestrømsmaskiner og generatorer
 • risikovurdere, funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeid som utføres på elektriske maskiner og utstyr, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • redegjøre for reparasjon og vedlikehold av maskiner beregnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder
 • utføre alt arbeidet med reparasjon og vedlikehold i overensstemmelse med internkontrollsystem og rutiner for kvalitetssikring og HMS og vurdere forbedringer av rutiner og prosedyrer
 • bruke faglig presist språk om reparasjon og vedlikehold av utstyret tilpasset brukere, supportpersonell, kollegaer og representanter fra andre fagområder
 • dokumentere egen opplæring i reparasjon og vedlikehold

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!