Læreplan i vikler- og transformatormontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VTR3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Formål

Vikler- og transformatormontørens arbeid skal være å produsere, montere, reparere og vedlikeholde elektrisk utstyr. Vikler- og transformatormontøren arbeider med både likestrøm og vekselstrøm, men med hovedvekt på vekselstrøm. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse på å omforme elektrisk energi til mekanisk energi eller andre spenninger.

Opplæringen i vikler- og transformatormontørfaget skal utvikle evne til å arbeide sikkert og pålitelig, evne til å reprodusere eller bygge maskiner ut fra beregninger. Vikler- og transformatormontørfaget skal øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljømessige utfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæring i vikler- og transformatormontørfaget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og vurdering. Anvendelse og forståelse av regelverk for elsikkerhet og evne til å arbeide i henhold til fastlagte rutiner og prosedyrer skal være gjennomgående i opplæringen. Videre bør opplæringen bidra til en bedre forståelse for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, serviceinnstilling og bedriftens organisering. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vikler og transformatormontør.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!