Læreplan i verktøymakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VER3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, tilrettelegge og gjennomføre arbeidet i tråd med arbeidsoppgaver, dokumentasjon, tegninger og gjeldende regelverk for Helse, miljø og sikkerhet
 • velge og bruke sikkerhetsutstyr og verneutstyr
 • velge og bruke materialer i tråd med dokumentasjon og verktøytegninger
 • velge og bruke framstillingsmetoder i tråd med dokumentasjon og verktøytegninger
 • utføre varmebehandling av materialer og gjøre rede for hvordan varmebehandlingen kan påvirke materialets form
 • finne bearbeidingsmonn ved spenningsglødning, herding, sveising og overflatebehandling
 • stille inn herdetemperatur, holdetid og anløpningstemperatur og bruke herdeovn
 • velge oppspennings- og opprettingsmetoder i tråd med verktøytegninger
 • velge skjæreverktøy og vurdere kvaliteten på verktøyet i tråd med arbeidsoppgaven
 • benytte manuelle verktøymaskiner for bearbeiding av materialer
 • velge og klargjøre CNC-maskiner og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven
 • programmere og bruke CNC-maskiner i tråd med tegninger og arbeidsoppgave
 • klargjøre elektroder for erodering og gjøre rede for bruk av senkerosjon og trådskjæring
 • kontrollere og teste ferdige komponenter i henhold til krav
 • planlegge og utføre periodisk og daglig vedlikehold på maskiner og utstyr

Montasje og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • montere og demontere produksjonsverktøy
 • utføre arbeidsoppgaver med komponenter i tråd med instruksjoner fra leverandører og verktøykonstruktører
 • feilsøke på og vedlikeholde produksjonsverktøy
 • foreta funksjonstesting av komponenter i tråd med spesifikasjoner
 • tilpasse maskindeler og komponenter etter prøvekjøring i tråd med spesifikasjoner

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere eget arbeid i tråd med krav til effektivitet og lønnsomhet
 • bruke toleranser, standarder, spesifikasjoner, tekniske oppslagsverk og kataloger
 • gjøre rede for bransjens kvalitetsstandarder og hovedtrekkene i bedriftens kvalitetssystem
 • registrere avvik og utføre avviksbehandling i tråd med bedriftens kvalitetssystem
 • bruke produkt- og HMS-datablader
 • behandle opplysninger fra kunder og oppdragsgivere i tråd med fagetiske normer
 • gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!