Læreplan i verktøymakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VER3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omfatter planlegging, framstilling og varmebehandling av komponenter for produksjonsverktøy. Tegninger og spesifikasjoner inngår også. Videre omfatter hovedområdet betjening og programmering av verktøymaskiner. Forebyggende og daglig vedlikehold av verktøymaskiner hører også med til hovedområdet.

Montasje og vedlikehold

Hovedområdet omfatter feilsøking, montering og vedlikehold av produksjonsverktøy. Montering og funksjonstesting av komponenter er sentralt i hovedområdet. Instruksjoner fra leverandører og verktøykonstruktører inngår også i hovedområdet.

Dokumentasjon og kvalitet

Hovedområdet omfatter bruk av vedlikeholds- og dokumentasjonsrutiner og bedriftens kvalitetssystemer. Det inkluderer også lesing av tegninger og bruk av standarder. Helse, miljø og sikkerhet, økonomi og fagetikk inngår også i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!