Læreplan i verktøymakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VER3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I verktøymakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i verktøymakerfaget innebærer å drøfte faglige løsninger med kollegaer, samarbeidspartnere og kunder.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i verktøymakerfaget innebærer å lage arbeidsbeskrivelser, fylle ut avviksskjemaer og målerapporter og utarbeide rapporter knyttet til planlegging, utførelse og kontroll av arbeidet.

Å kunne lese i verktøymakerfaget innebærer å forstå og bruke arbeidstegninger, dokumentasjon, instruksjoner, rapporter og tekniske standarder.

Å kunne regne i verktøymakerfaget innebærer å benytte formler og matematiske beregninger i produksjonsprosessen. Det innebærer også å beregne materialforbruk, kostnader og vekt.

Å kunne bruke digitale verktøy i verktøymakerfaget innebærer å bruke digitale produksjonssystemer for planlegging, produksjon, programmering, dokumentasjon og kommunikasjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!