Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget (VBL3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Ventilasjon

Hovedområdet handler om montering av ventilasjonsanlegg. Det omfatter også montering av tekniske installasjoner, produksjon og montering av kanalnett med ulike komponenter. Isolering, kapsling, prinsipper for ventilasjon, brannhemmende og energisparende tiltak inngår også. Videre omfatter hovedområdet oppstart, drift og vedlikehold av enkle ventilasjonsanlegg. Arbeid etter ergonomiske prinsipper og kildesortering hører også med.

Fasade

Hovedområdet handler om falsede veggtekkinger og prefabrikkerte fasadesystem. Det omfatter også beslagløsninger for totrinnstetting. Estetiske og arkitektoniske uttrykk inngår også.

Tak

Hovedområdet handler om ulike metoder for tekking av tak og beslagarbeid på tak. Det omfatter også tekking med metallplater i form av falsede løsninger, profilerte platetak, takstein og skifer. Bånd-, skive- og omleggstekkinger inngår i hovedområdet. Takets konstruksjon og oppbygging og hindring av fukt- og lekkasje inngår også.

Verkstedproduksjon

Hovedområdet handler om ulike typer arbeid som foregår på verksted. Det omfatter også produksjon, teknikker og utvikling av produkter. Bruk av verktøy, maskiner og materialer inngår i hovedområdet. Sikringstiltak og helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!