Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget (VBL3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Ventilasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke tegninger og montere kanalnett med tilhørende komponenter
 • ta mål av, lage og montere kanaldetaljer og komponenter i et teknisk rom
 • gjøre rede for ulike ventilasjonssystemer, energisparende tiltak og energieffektive kanalnett
 • utføre gjennomføringer på tak og vegg og hindre innsig av fukt
 • brannsikre og branntette gjennomføringer for kanalanlegg
 • foreta enkel styring, oppstart, drift og vedlikehold av enkle ventilasjonsanlegg
 • bruke ulike isolasjonstyper mot kulde, varme og lyd
 • utføre enkel kapsling
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeid i tråd med ergonomiske prinsipper

Fasade

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre utlekting som underlag for eget arbeid
 • ta mål av, lage og montere kassettvegg og panelfasade
 • montere prefabrikkerte fasadesystemer
 • utføre enkeltfalset og vinkelfalset skivekledning
 • lage falsede hjørner og hjørneløsninger med beslag
 • ramme inn dører og vinduer med beslag
 • bruke ulike innfestingsmetoder
 • vurdere fasaden ut fra et estetisk perspektiv

Tak

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre dobbeltfalset båndtekking og enkeltfalset skivetekking
 • legge omleggstekkinger med opplekting, undertetting og tilhørende beslag
 • false gjennomføringer og tekke detaljer
 • lage og montere gradrenne, hengeskive og kantavslutninger i falsede tak
 • montere ulike takrenner og nedløp med tilhørende beslag
 • montere sikringsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk
 • gjøre rede for underlag, innfestingsmetoder, isolasjon og lufting

Verkstedproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid
 • produsere beslag og detaljer til tak og fasader
 • utføre ulike skjøte- og falseteknikker og sammenføyingsmetoder
 • tegne, utfolde og produsere ventilasjonsdeler
 • arbeide etter tegning og beskrivelse
 • bruke metall til utsmykking, interiørdetaljer og nytteprodukter
 • transportere, lagre, oppbevare og emballere ulike typer produkter
 • velge og bruke materialer
 • bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner
 • følge system for internkontroll og kvalitetssikring
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!